Razgradnja – SMM

Razgradnja

Pri načrtovanju in razvoju upoštevamo okoljske smernice in vgrajujemo materiale, ki so okoljsko prijazni in v čim večji meri obnovljivi.

Na željo naročnika razgradimo opremo in predamo materiale pooblaščenim zbiralcem odpadkov in surovin.