Razvoj – SMM

Razvoj

Ideja razvojnega koncepta PRO.S. je ponazorjena s sestavljeno kocko. Ta predstavlja dve karakteristiki poslovnega in programskega razvoja, ki omogočata prilagajanje tržnim potrebam, in sicer:

Princip modulne gradnje – poslovne ali strokovne (tehniške) aktivnosti izvajamo po modulnem principu tako, da jih je možno brez bistvenih sprememb dograjevati v večje sisteme – iz kocke v jedru (aktivnost – modul) do sestavljene kocke (project).

Princip projektnega izvajanja – obvladovanje vseh aktivnosti, ki so za izvedbo projektov potrebne (tehnika, komerciala, finance,…).

Razvojni koncept

KOCKA-SISTEM je predstavljena v treh nivojih, ki predstavljajo globino poslovnih dejavnosti in razvoja.

I. prilagoditveni nivo:

PR – projekt – zunanji okvir zajema vse aktivnosti, ki so za izvedbo naloge – projekta potrebne s prilagoditvijo zahtevam naročnika.

II. povezovalni nivo:

Zajema dve področji:

  • TG – tehnologija, ki določa način delovanja ali vrstni red postavitve. Določanje tehnoloških postopkov izvajamo v sodelavi s tehnologi-specialisti iz določenih področij.
  • IS – informacijski sistem, ki povezuje – oživlja sestavne module, nadzira delovanje in omogoča njihovo povezovanje na različnih nivojih.

III. nivo sestavnih modulov:

MD – moduli, funkcionalno zaključeni sklopi lastne proizvodnje ali stroji iz različnih področij in proizvajalcev, izbranih na osnovi tehnološkega postopka.

Primer za proizvodne sisteme:

  • OS – obdelovalne enote
  • OR – pretok orodja
  • PO – pretok materiala
  • PM – pretok različnih medijev

Razvojni koncept je oblikovan tako, da nam omogoča stalno prilagajanje zahtevam trga.