Varilne linije – SMM

Varilne linije

KONCEPT ROBOTIZIRANEGA SISTEMA VARJENJA

TG – tehnologija
IS – informacijski sistem
R – robot
W – varilna oprema
P – nastavljalnik
V – vpenjalnik
T – transport
D – delovno območje
C – krmilni sistem

Robotizacijo varjenja izvajamo v sodelavi s firmo IGM Robotertechnik AG

Manipulator HDK 250 za varjenje z robotom