Modernizacije – SMM

Modernizacije

Opremi, kjer je to tehnično in ekonomsko upravičeno, podaljšujemo življensko dobo. Po obsegu je lahko:

  • preventivno vzdrževanje
  • obnove
  • modernizacije

Vključena je lahko:

  • strojno – pnevmatika – hidravlika
  • elektrifikacija
  • krmilni sistemi

Vsa dela izvedemo z upoštevanjem smernic o varni, zdravi in okolju prijazni uporabi s popolno spremno dokumentacijo in postavitvijo tablice s CE oznako.