Promodel – SMM

Promodel

Promodel

ProModel 2011 SP2 je zadnja verzija programa proizvajalca PROMODEL Corp.

ProModel Optimization Suite je simulacijsko zasnovano programsko orodje za vrednotenje, načrtovanje in preoblikovanje proizvodnje, skladiščenja in logističnih sistemov. To orodje omogoča računalniško simulacijo vašega sistema z namenom testiranja v različnih scenarijih, kar zagotavlja izbiro najboljše rešitve. Animacije in grafična izhodna poročila so močno orodje za vizualizacijo in razumevanje obnašanja vašega sistema.

Tipične aplikacije narejene s paketom ProModel vsebujejo:

 • implementacijo same proizvodnje
 • reduciranje časa posameznega cikla
 • odločitve investiranja v opremo
 • analizo proizvodnje in kapacitet
 • identificiranje in minimiziranje ozkih grl
 • razporeditev sredstev (resursov)

ProModel uspešno uporabljajo nekateri nekateri izmed svetovno znanih in vodilnih proizvajalcev kot so: General Electric, DuPont, Ford, Philips, 3M, Boeing, IBM, Dell Computer, Siemens, AlliedSignal, Nokia, Whirlpool, Motorola, Lockheed Martin in mnogi drugi.

Značilnosti:

 • Preverjanje “kaj če” scenarijev je hitro, enostavno in brez tveganj.
 • Enostavna manipulacija in analiza podatkov, ki jih je možno izpisati v Microsoft® Excel™ formatu.
 • Izdelava poljubnih modelov z uporabo grafik, ki predstavljajo proizvodnjo, skladiščenje in transport.
 • Natančno modeliranje celotnega sistema. Vključuje stroje, operaterje, viličarje, avtomatsko vodena vozila (AGV), tekoče trakove, cisterne in skladiščne kapacitete.
 • Možnost naključnosti in spremenljivosti samega sistema z uporabo več kot 20 statističnih distribucijskih tipov ali pa z direktno uporabo vaših lastnih podatkov.
 • Enostavna distribucija modela v druge oddelke ali poslovalnice z dodatno run-time licenco.

Potencialne koristi variirajo od povečane proizvodnje do velikih prihrankov pri enem samem projektu.