Analiza – SMM

Analiza

Modul Analiza omogoča pregled vseh načrtovanih in realiziranih projektov podjetja, njihovo ekonomsko analizo in finančno terminsko načrtovanje.

Analiza

Pregled modula Analiza:

  • Pregled vseh planiranih in realiziranih projektov podjetja,
  • ekonomska analiza in finančno terminsko planiranje,
  • preglede je mogoče izvajati na nivoju celega podjetja ali v okviru posameznih projektov,
  • funkcije, na voljo v vseh ostalih modulih so naravnane na analizo in planiranje v okviru posameznega projekta.
Analiza

Preglede je mogoče izvajati na nivoju celega podjetja, v okviru posameznih projektov ali za določeno stroškovno mesto. Funkcije, ki so na voljo v modulih Trženje, Razvoj in Proizvodnja, so prilagojene potrebam analize in so načrtovane v okviru posameznega projekta.

Analiza