Proizvodnja – SMM

Proizvodnja

Modul Proizvodnja je MES (Manufacturing Execution Systems) sistem programskega orodja L’MIS. Namenjen je celovitemu vodenju in načrtovanju v proizvodno – poslovnih sistemih znotraj podjetja, optimizaciji proizvodnih procesov in podpori aktivnosti, ki so povezane s proizvodnjo.

Proizvodnja

Modul omogoča podrobno vodenje in izvedbe projektov, ki so odprti v modulu Trženje ter nadaljevanje in optimizacijo projektov, ki se realizirajo iz modula Razvoj.

Pregled modula Proizvodnja:

  • celovito vodenje in načrtovanje v proizvodnem sistemu podjetja
  • optimizacija proizvodnih procesov in podpora vseh aktivnosti, povezanih s proizvodnjo
  • ne omogoča samo načrtovanja dobav in odpreme ter stanja zalog v skladiščih, ampak tudi optimiranje teh procesov
  • zajem podatkov merilnih mest in krmilnikov, sprotno izločanje izmeta
  • razvrščanje delovnih operacij na proizvodne vire, rezultat razvrščanja je proizvodni načrt
  • prenos podatkov v program, ki služi spremljanju proizvodnje (SCADA)
Proizvodnja   Proizvodnja

L’MIS nudi veliko več kot običajni komercialno dostopni ERP (Enterprise resource planning) sistemi, saj ne ponuja le načrtovanja dobav in odpreme ter zalog v skladiščih, vendar omogoča tudi optimizacijo teh procesov. Ta nadgradnja ga približuje tehnologiji planiranja in izvedbe v realnem času.

Proizvodnja

Vstopni podatki za ta modul se zajemajo iz modula Trženje (Delovni nalogi) in Razvoj (podatki o kosovnicah). Ti podatki služijo kot osnova za izračun dejanskih proizvodnih potreb (kaj, koliko, rok izdelave, …). Izračunane podatke je mogoče uvoziti v schedular (programsko orodje Preactor), kjer lahko delovne operacije razvrstimo na proizvodne vire (stroje). Rezultat je proizvodni načrt s podatki o času, količini, lokaciji, trajanju in načinu proizvodnje.

Podatki proizvodnega načrta se lahko prenesejo v program za spremljanje proizvodnje (Factory Suit – Intrack), ki v realnem času vpisuje podatke o posameznih proizvodnih korakih v bazo. Ti podatki se uporabljajo za pregled realizacije in optimizacijo poteka dela, kar je ključno za ustrezno zmanjševanje zalog materialov in polizdelkov na nižji ravni in s tem nižanje stroškov.

Modul Proizvodnja omogoča modulu Finance, da na osnovi zbranih podatkov obračuna ure zaposlenih v proizvodnji.