Skladišče – SMM

Skladišče

Modul Skladišče (materialno poslovanje) je, v povezavi z ostalimi moduli (Trženje, Razvoj, Proizvodnja), osnova celotnega procesa oskrbe, kjer nastajajo zahteve za nabavo.

Skladišče

V večini primerov je zahtevano, da je delovanje tega modula tesno povezano z modulom Finance in računovodstvo, vendar se lahko ta povezava po potrebi prekine. Tako lahko modul Skladišče deluje samostojno.

Skladišče   Skladišče

Glavne funkcije, ki jih ta modul vključuje, so:

  • planiranje materialnih potreb
  • skladiščno poslovanje in upravljanje zalog
  • materialna knjiga
  • klasifikacija gradnikov (omogoča iskanje po zalogah in dobaviteljih)
Skladišče

Vitalna funkcija modula Skladišče je klasifikacija gradnikov. To omogoča modulom Trženje, Razvoj in Proizvodnja iskanje obstoječih (že poznanih) gradnikov in komponent, ki so trenutno na zalogi. Uporabljen je strukturni klasifikacijski ključ, ki je kombinacija identifikacijske številke (najbolj primeren kriterij za proizvodne oddelke) ter bogatega funkcionalnega in oblikovnega opisa (najbolj primeren kriterij za razvojne oddelke). Učinkovit klasifikacijski ključ omogoča tipizacijo delov in podsklopov ter tako nudi hitro iskanje poznanih delov in njihovo ponovno uporabo.

Skladišče