Lastne investicije – SMM

Lastne investicije

Modul Lastne investicije ima enake funkcije kot modul Trženje. Omogoča ločeno vodenje internih projektov, ki predstavljajo razvojne investicije znotraj podjetja (projekti razvojnih oddelkov, proizvodnje, …). Vsi ostali podatki (o partnerjih, kadrovski evidenci, ipd.) se zajemajo iz istih podatkovnih baz kot v modulu Trženje.

Lastne investicije