Trženje – SMM

Trženje

Trženje je osrednji in hkrati najpomembnejši modul sistema L’MIS. Je prvi izmed treh temeljnih modulov za vodenje podjetja (Trženje, Razvoj in Proizvodnja). Vključuje vsa orodja, ki omogočajo nadzor in upravljanje vseh poslovnih procesov in projektov, ki se odvijajo v podjetju.

Trženje

Za lažjo, bolj intuitivno uporabo in znižanje števila napak je bil modul zgrajen tako, kot si sledijo operacije pri izvajanju naročila. Prav tako omogoča komunikacijo med osebami, ki so vključene v poslovni proces ter avtomatizacijo opravil (oseba v podmodulu sproži ukaz, ki ga modul Finance izvede). L’MIS tako bistveno skrajša čas, ki je potreben za realizacijo ideje.

Modul Trženje omogoča enostaven in natančen vpogled v finančne dogodke določenega projekta, prikaže trenutni in celotni izkupiček projekta, analizira stroške po parterjih ali stroškovnih mestih znotraj projekta, ipd.Ker gre za celovit informacijski sistem, se vsi ukazi v modulu Trženje odražajo na ustreznih mestih v modulih Finance in računovodstvo ter Skladišče. Zato posamezne projekte imenujemo kar delovni nalogi.

Modul Trženje je sestavljen iz številnih podmodulov, ki so namenjeni za specifične naloge:

 • Ponudbe: je podmodul namenjen za izstavljanje ponudb. Končni rezultat je dokument, poslan poslovnemu partnerju v pričakovanju naročila. Olajšuje sestavljanje ponudb s povezavo na modul Skladišče ter ustvarja externe datoteke s ceniki. V primeru naročila na osnovi ponudbe se lahko pozicije iz ponudbe prenesejo direktno v naročilo oziroma delovni nalog.
Trženje - ponudbe   Trženje - ponudbe
 • Delovni nalogi: je skupina podmodulov. sem sodijo vsa orodja za odpiranje projektov na osnovi sklenjenih pogodb, odprtje projekta, določitev odgovornih oseb in sodelavcev projekta, določitev finančnih virov in njihovih omejitev, omogoča podrobno razčlenitev posameznega projekta in njegovo izvedbo. Številka delovnega naloga je osrednja informacija, ki povezuje vse module med seboj. Vsaka aktivnost z izjemo lastnih investicij je vezana na določen delovni nalog (projekt).
  • Potrditve naročil: je podmodul, ki funkcionalno sledi odprtju delovnega naloga. Namen je izstavitev dokumenta, ki se pošlje stranki oziroma naročniku.
  • Predplačila: je podmodul namenjen izstavljanju računa za predplačilo na osnovi naročila.
  • Podnaročila: podpira vse aktivnosti v zvezi s prodajnim procesom v različnih organizacijah prodaje (prodaja na debelo, maloprodaja, akcijska prodaja, konsignacijska prodaja, ipd.)
  • Dobavnice
  • Računi
  • Potni nalogi
  • Dopisi: podmodul, ki upravlja s kompletno korespondenco s poslovnimi partnerji. Dopisi se lahko natisnejo ali pošiljajo kar po elektronski pošti. Korespondenca je lahko vezana na poslovnega partnerja, na ponudbeni ali delovni nalog, fakturo, podnaročilo, dobavnico,…
  • Neskladnosti in reklamacije: omogoča sprejemanje in pošiljanje reklamacij in neskladnosti, spremljanje izdelka preko celotnega življenjskega cikla, upravljanje servisnih ciklov in nadzor nad uničenjem oziroma reciklažo.
Trženje - delovni nalogi   Trženje - delovni nalogi