Poslovni partnerji – SMM

Poslovni partnerji

Modul “Poslovni partnerji” je podoben modulu s kadrovskimi evidencami, vendar namesto podatkov o lastnih zaposlenih hranimo podatke o partnerskih podjetjih. Ker se lahko posamezni poslovni partner pojavlja v različnih vlogah, L’MIS ne razlikuje med kupci, kooperanti in dobavitelji.

Glavna funkcija modula je pregledno in enostavno vodenje evidenc o poslovnih partnerjih. Razen osnovnih podatkov (naziv, naslov, davčna številka) je možno evidentiranje določenih informacij, ki so bistvenega pomena za tekočo proizvodnjo in lažji pregled poslovanja (kontaktne osebe, dejavnosti podjetja, kvaliteta storitev ali izdelkov, kapacitete, ISO presoja, plačilna politika, opomniki, …). Prav tako je možen pregled korespondenc za posamezen projekt ali časovno obdobje. Podatki iz tega modula se uporabljajo izključno v povezavi z drugimi moduli (Trženje, Proizvodnja, Skladišče, Razvoj in Finance), zato modul Poslovni partnerji nima lastne vstopne točke.

Podatki o podjetju so razdeljeni v štiri osnovne sklope, vsak sklop se vpisuje v poseben zavihek:

Osnovne informacije

Osnovne informacije vključujejo zaporedno številko vnosa, naziv in naslov podjetja ter osebo, ki je odgovorna za stike z izbranim podjetjem. Prav tako je v tem zavihku prikazana tabela s podatki vseh kontaktnih oseb (ime, priimek, funkcija, telefonska št., e-pošta, …).

Poslovni partnerji

Dejavnosti podjetja

V zavihku se hrani evidenca o vseh relevantnih dejavnostih izbranega podjetja: kaj podjetje kupuje, prodaja, proizvaja, ali izvaja še kakšne sekundarne dejavnosti.

Poslovni partnerji

Ocena partnerja

Izbran zavihek vsebuje podatke o oceni partnerja glede na poslovne aktivnosti. Omogoča ocenjevanje poslovanja po lastnih izkušnjah (ocenjevanje kriterijev določenih standardov ter poslovne stabilnosti) in dopušča izbiro nekaterih ključnih kriterijev (ali ima podjetje urejen sistem kakovosti, ali izdelujejo spremno dokumentacijo, …). Ta zavihek dovoljuje vnos podrobnosti o plačilni politiki podjetja (plačilni pogoji, opombe za popuste, …) ter omogoča nastavitev opozorila s poljubnim besedilom, ko partnerja izberemo v ponudbi ali naročilu.

Poslovni partnerji

Drugo

Zavihek “Drugo” vsebuje podatke o proizvodnih lastnostih izbranega poslovnega partnerja. Možno je vpisovanje kapacitet, velikosti posameznih elementov, načini obdelave, uporabljeni načini konstruiranja, uporabljena programska oprema, …

Poslovni partnerji