Kadrovska evidenca – SMM

Kadrovska evidenca

Modul kadrovskih evidenc je najosnovnejši modul informacijskega sistema L’MIS. V tem modulu je možno pregledovanje in spreminjanje evidenc zaposlenih, ki se uporabljajo tudi v vseh ostalih modulih.

Modul omogoča pregled rezultatov raznih statističnih operacij (povprečna starost, izobrazbena struktura, …) ter izpis pogodb o zaposlitvi, ki so pripravljene na podpis (vnos podatkov v vzorec pogodbe). Podatki so razdeljeni v tri osnovne sklope, prikazani so v treh zavihkih:

Osnovne informacije

Zavihek “Osnovne informacije” vključuje vse osnovne informacije zaposlenega: Zaporedno številko vnosa, osebne podatke s podatki o prebivališču, ostale kontaktne podatke, rojstne podatke in EMŠO ter davčno številko. Ta pogled prikaže tudi pooblastila zaposlenega (funkcije in dovoljenja v sistemu L’MIS) ter sliko.

Pogled - Kadrovska evidenca

Dodatne informacije

Zavihek “Dodatne informacije” omogoča vpogled in spreminjanje podatkov o delovnem razmerju: Začetek (in konec) delovnega razmerja, klasifikacijo delovnega mesta in vrsto pogodbe. Na voljo so tudi podatki o izobrazbi (stopnja, vrsta) ter o dodatnih usposabljanjih ali znanjih (strokovni izpiti, tuji jeziki, …). Za enostavno izpisovanje potnih nalogov je v tem zavihku dodano podokno za vpisovanje podatkov o lastnem vozilu zaposlenega.

Pogled - Kadrovska evidenca

Izposojeni predmeti

Ta zavihek služi vodenju evidence o predmetih, ki so si jih zaposleni izposodili v podjetju. Vpisujemo lahko datum izposoje, opis predmeta ter datum vrnitve.

Pogled - Kadrovska evidenca