L’MIS – SMM

L’MIS

Informacijski sistem L’MIS je rezultat razvojnih aktivnosti podjetja SMM d.o.o.. Osnovna dejavnost našega podjetja izhaja iz področja inženiringa, kjer izvajamo kompletne projekte za proizvodne sisteme s področja strojništva, elektrotehnike in informatike.

Prav na osnovi dolgoletnih izkušenj, težav in vsakodnevne prakse smo razvili poslovno-tehnični informacijski sistem L’MIS (Little Manager Information System). Pri razvoju tega informacijskega sistema intenzivno sodelujemo s strokovnjaki Katedre za modeliranje v tehniki in medicini Fakultete za strojništvo in Fakultete za računalništvo in informatiko.

Razvojna skupina SAM
   

Rezultat večletnega dela je informacijski sistem, ki je posebej prilagojen za podporo malih in srednje velikih podjetij. L’MIS je optimalno orodje za projektno vodenje razvojno – konstrukcijsko naravnanih podjetji, ki omogoča enostavno in pregledno kontrolo stroškov in kakovosti. Zaradi celovitega nabora funkcij in intuitivnega grafičnega vmesnika je bil L’MIS sprejet in verificiran kot ustrezen nosilec informacijskega sistema v podjetju, zato omogoča pridobitev certifikatov po sistemu ISO.

Nekatere bistvene prednosti informacijskega sistema L’MIS predstavljajo:

 • Vnos podatkov ( podatki se vnašajo na mestu in v trenutku ko so pridobljeni, nato so dostopni v vseh sektorjih podjetja)
 • Prilagojenost procesom (recimo: program se lahko prilagodi potrebam konstrukterskega procesa)
 • Minimizira potreben kader za podporo poslovanja
 • Pospeši komunikacijo s poslovnimi partnerji ter med zaposlenimi
 • Učinkovito povezuje lokacijsko razpršene enote v celovit sistem
 • Zagotavlja kakovost

L’MIS je namenjen celovitemu vodenju podjetji, saj zajema funkcije in preglede vseh vidikov poslovanja. Funkcije so privzeto prilagojene podjetjem s področji projektiranja, gradbeništva in jeklenih konstrukcij, težke industrije in industrijske opreme ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, vendar je možno program zaradi svoje premišljene zgradbe hitro prilagoditi tudi drugim industrijskim panogam.

Možna je integracija z različnimi ERP (Enterprise Resource Planning) ali PDM (Product Data Management) sistemi. V takšni integraciji L’MIS dosega (in presega) pogoje standardov, kot so TQM ali ISO9000.

Program L’MIS je usmerjen k preventivnemu odpravljanju pomanjkljivosti in napak. Osnovni proces (moduli Trženje, Razvoj in Proizvodnje) so podprti s podpornimi procesi (moduli Kadrovska evidenca, Poslovni partnerji, Lastne investicije, Finance) ter kontrolirani s strani nadzornih procesov (modul Analiza). Tako smo dosegli, da program izpolnjuje zakonsko določene zahteve glede točnosti, odzivnega časa, dodeljevanja pravic ter preventivnih ukrepov. L’MIS smo razvijali in ustvarjali tako, da je prilagojen določenim poslovnim ciljem. Tako je program naravnan k projektni organiziranosti ter nudi možnost pridobivanja standardov. Program intuitivno ponuja določene rešitve, prav tako opravlja določene preventivne analize. Vgrajeni so določeni zaščitni in preventivni ukrepi, ki pa ne ovirajo preglednosti oziroma dostopnosti do dokumentov.

Struktura programa L'MISInformacijski sistem L’MIS temelji na modularni zgradbi s šestimi nivoji:

 1. Podatkovna baza
 2. Kadrovska evidenca in Poslovni partnerji
 3. Trženje in Lastne investicije
 4. Skladišče, Razvoj in Proizvodnja
 5. Finance
 6. Analiza

Prvi nivo, torej podatkovna baza, je nameščen na strežniku, vsi naslednji nivoji pa se izvajajo v aplikativnem delu programa. Modula Kadrovska evidenca in Poslovni partnerji lahko delujeta samostojno, zato predstavljata najmanjši možni sveženj informacijskega sistema L’MIS. Naslednji strukturni nivo obsega modula Trženje in Lastne investicije. V tem nivoju se ustvarjajo vsi osnovni gradniki oz. delovni nalogi, ki se kasneje izvajajo tudi v drugih modulih. V modulu Trženje se izvajajo vsi projekti in vse spremljevalne aktivnosti (podnaročila, potni nalogi, …). Čeprav ta nivo predstavlja osnovno funkcionalno jedro aplikacije, nivo ne more delovati samostojno (potrebna sta prvi in drugi nivo). Prave razsežnosti, uporabnosti in koristnosti programa lahko opazimo šele po nadgradnji z moduli iz četrtega nivoja. Za podjetja s trgovsko dejavnostjo je ključnega pomena modul Skladišče. Za podjetja, ki sama proizvajajo ali razvijajo svoje produkte, pa sta ključnega pomena modula Razvoj in Prodaja. Peti nivo predstavlja vmesnik za računovodske in ostale finančne aktivnosti. V tem modulu lahko spremljamo finančno poslovanje podjetja, prav tako modul omogoča izdajanje faktur, spremljanje plačevanja računov, vodenje knjig, obračunavanje potnih nalogov… Zadnji, šesti nivo, je namenjen vodilnim kadrom (management) v podjetju, saj omogoča analize poslovanja, poglede z določenimi filtri, pregled in analize posameznih poslovnih aktivnosti, analize uspešnosti posameznih projektov, …