CE – SMM

CE

Kaj je CE?

CE logotip

CE je kratica za francosko frazo »Conformité Européenne«, kar bi se lahko prevedlo v »Evropska skladnost«. Znak CE se uporablja v Evropski ekonomski skupnosti (EU, EFTA) in predstavlja zagotovilo, da je artikel narejen v skladu z strogo predpisanimi določili o varovanju zdravja in okolja, zagotavljanju kakovosti, primernih procesih… CE znak ni obvezen za vse artikle, ki se prodajajo na evropskem tržišču, vendar zajema aparate za domačo uporabo, igrače, opremo (športno, rekreacijsko, gospodinjsko,…) ter vse industrijske in medicinske aparate. Tudi artikli, ki se (v celoti ali delno) proizvajajo v tujini, morajo prestati kontrolo CE. Ker znak CE zagotavlja kakovost proizvodnje od surovin do končnega izdelka, to vključuje tudi kontrole podizvajalcev izven Evrope.

Gledano s pravnega stališča, CE znak ni znak za kakovost. Vendar z vsemi določili (odvisno od izdelka določa uporabo materialov, postopke predelave in izdelave ter vse z izdelavo povezana tveganja, uporabnost, varnost končnih uporabnikov,…) dejansko zagotavlja kakovosten končni izdelek.

Pri naših proizvodih namestitev tablice z oznako CE pomeni, da smo izvedli vse postopke v skladu z evropskimi smernicami 2006/42/EU, ki določajo točne kriterije za industrijske stroje. Postopek certificiranja obsega več modulov:

 • Modul A1 – Konstantna interna kontrola izdelave
 • Modul A2 – Intervencije pooblaščenega organa
 • Modul B – Raziskave o skladnosti polizdelkov in surovin s CE
 • Modul C – Skladnost s tipskimi standardi
 • Modul D – Zagotavljanje kakovosti procesa izdelave
 • Modul E – Zagotavljanje kakovosti polizdelkov in končnega izdelka
 • Modul F – Analiza in testiranje končnega izdelka
 • Modul G – Preverjanje enot
 • Modul H – Zagotavljanje kakovosti in garancija

Definicija stroja po CE

Smernica 2006/42/EU zajema:

 • Stroje (sklop povezanih delov ali naprav, od katerih je najmanj ena gibljiva, vključno z krmilnimi in energetskimi tokokrogi, sestavljen za določen namen)
 • Zamenljivo opremo (priprava, ki jo posluževalec po prevzemu sam namešča na stroj in tako spreminja funkcije, s tem, da to ni orodje)
 • Varnostne sklope
 • Dvižne priprave
 • Verige, vrvi, pasove
 • Snemljive zglobne gredi
 • Nepopolne stroje (lahko s strukturo stroja, ki pa samostojno ne izpolnjuje funkcij (npr. pogonski sistem). Namenjen je sestavi stroja v skladu s to smernico)

Rdeče označeni so pogosti v našem prodajnem programu ali kot sestavni del projektov.

Koga CE obvezuje?

CE obvezuje tako proizvajalca opreme (SMM), kakor tudi odjemalca (delodajalec).

Naloga proizvajalca je, da analizira tveganje po predpisanih standardih (EN ISO 12100-1 in 2, EN 14121-1) s ciljem zmanjšanja tveganja na sprejemljiv nivo ter zadostna opozorila o preostalih tveganjih. V SMM to dosegamo z varnimi konstrukcijskimi rešitvami, tehniškimi zaščitnimi ukrepi ter informiranju o varni uporabi.

Življenjske faze proizvodnje

Odjemalec znotraj EU mora prav tako upoštevati stroge predpise in standarde (ISO 14001, OHSAS 18001), ter določene smernice. Smernica 89/391/EWG recimo obvezuje delodajalca k:

 • izbiri ustreznih delovnih sredstev,
 • izbiri varnih delovnih procesov in pogojev,
 • uporabi osebnih zaščitnih sredstev,
 • kvalifikaciji in usposabljanju zaposlenih.

V Sloveniji ta določila še dodatno zaostrujejo

 • Zakon o varnosti in zdravju (U.l. 56/99)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (U.l. 101/04)
 • Zakon o varstvu okolja (U.l. 41/04)
 • Itd.

CE v SMM

Postopek verifikacije za skladnost s CE v našem podjetju poteka po utečenem sistemu, ki vključuje naslednje korake:

KONCIPIRANJE je prvi korak, saj se začne že pred samo izdelavo. V tem koraku ocenimo izvedljivost z sprejemljivimi varnostnimi standardi ter začrtamo varnostni koncept z analizo tveganj v vseh fazah. Prav tako pripravimo podlage za izdelavo, montažo, testiranje, uporabo ter demontažo in reciklažo.

OCENA TVEGANJA je ključen korak za preprečevanje poškodb ali ogrožanja zdravja, saj upoštevamo ogroženosti in nevarnosti vseh vrst. Tako zagotavljamo varno uporabo ob upoštevanju navodil za uporabo. Prav tako izdelamo varnostno opozorilo za vsa morebitna tveganja, ki niso bila odpravljena (sprejemljivo tveganje po metodi FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).

NIŽANJE TVEGANJA je prikazano v sliki. Vsa tveganja odstranimo ali znižamo, dokler preostalo tveganje ni dopustno.

ITERATIVNI NAČIN je tristopenjski proces, po katerem lahko načrtno iščemo morebitna tveganja ter jih odstranimo ali zmanjšamo.

IZDELAVA mora biti v skladu z začrtanimi smernicami in izdelanimi načrti, saj lahko le tako vključimo vse varnostne predpostavke in sproti opravljamo kontrole varnostnih zahtev izdelanih strojev. Po zaključeni izdelavi celoten sistem preizkusno montiramo, testiramo ter nastavimo. Tako zagotovimo delovanje stroja v okviru varnostnih zahtev. Po uspešni postavitvi pripravimo vso tehnično dokumentacijo.

PREDAJA V UPORABO je zadnji korak procesa izdelave stroja. Ob predaji izstavimo izjavo o skladnosti ter namestimo tablico s CE oznako. Z naročnikom pregledamo varnostni koncept ter ugotovimo ustreznost stroja in priloženih rezervnih delov. Prav tako predamo vso dokumentacijo, ki zajema navodila za uporabo, opis uporabe v skladu z namenom, varnostna opozorila in ukrepe ter opis dovoljenih ali nedovoljenih sprememb in dopolnil. Za vsa preostala tveganja napišemo opozorila in jih po potrebi v uporabnikovem jeziku namestimo na stroj.

 

Poslovnik QM SMM zajema:

QP7-02 postopek CE
QN7-05 varnostni koncept
QN7-04 izdelava navodil za uporabo
PR7-21 Izjava o skladnosti CE
PR7-22 Izjava proizvajalca CE
PR7-23 Oznaka CE
PR7-24 Analiza ogroženosti
PR7-38 Sestava navodil
PR7-39 Vzorec navodil
PR7-70 DIN EN ISO 12100-1
PR7-71 DIN EN ISO 12100-2
PR7-72 Pregled predpisov