Dobava in montaža – SMM

Dobava in montaža

Glede na zahteve stranke izdelamo in dostavimo opremo. Pri tem uporabljamo popolnoma prilagojem transportni sistem, kateri vključuje mehanično opremo, avtomatiko in informatiko – kontrolni sistem.

Dobavljeno opremo pri uporabniku zmontiramo. Pri izvajanju del upoštevamo zakonodajo, interne predpise ter vodimo ustrezno dokumentacijo.

Izdelano opremo pred odpremo tudi testiramo. Po montaži izvedemo zagon in ponovno testiramo vse karakteristike.