Avtorske pravice – SMM

Avtorske pravice

© Copyright SMM d.o.o., Maribor 2010

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja SMM d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.