SAM – SMM

SAM

V SMM imamo registrirano razvojno skupino SAM, ki v sodelavi z drugimi razvojnimi institucijami izvaja aktivnosti s področja aplikativnega razvoja

SAM razvojna skupina