Politika kakovosti – SMM

Politika kakovosti

Kakovost pojmujemo kot izpolnitev dogovorjenih pričakovanj odjemalcev na domačem in svetovnem trgu.

Osnovna načela politike:

 • politika kakovosti je sestavni del poslovne politike;
 • kakovost in njegovo stalno izboljševanje je osnovna sestavina dela vseh in vsakogar v SMM-u.
 • vodstvo družbe je odgovorno za uresničevanje politike kakovosti, vsak zaposleni pa za kakovost del, ki jih opravlja;
 • zaposleni so s politiko kakovosti seznanjeni in vključeni v razvoj in izvajanje;
 • z metodami dela in samokontrolo želimo izvesti projekte brez neskladnosti;
 • izpolnjujemo zakonske in druge zahteve ki veljajo za področje poslovnih aktivnosti;
 • sistem kakovosti stalno izboljšujemo in usklajujemo z mednarodno priznanimi smernicami in normativi;
 • razvijamo okolju prijazne, za varno in zdravo delo primerne proizvode,
 • uporabljamo in uvajamo okolju prijazne procese ter varno in zdravo delovno okolje, prilagojeno oceni tveganja;
 • preprečevatit onesnaženja in delati brez nesreč in bolezni,
 • redno preverjamo ustreznost postavljene politike kakovosti,
 • zagotavljamo vire za uresničevanje politike kakovosti,
 • za zainteresirano javnost je politika kakovosti dostopna.