BS OHSAS 18001 – SMM

BS OHSAS 18001

Organizacije vseh vrst se čedalje bolj trudijo izboljšati svojo učinkovitost na področju poklicnega zdravja in varnosti. To skušajo dokazati tudi svojim delničarjem, zaposlenim, partnerjem in drugim zainteresiranim strankam tako, da obvladujejo tveganja, ki so jim izpostavljene in povečujejo pozitivne učinke svojih dejavnosti, proizvodov in storitev. Vedno bolj zaostrena zakonodaja, uvajanje drugačne ekonomske politike, vodenje človeških virov in drugi ukrepi spodbujajo uveljavljanje sistema zaščite poklicnega zdravja in varnosti.

Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti (OHSAS) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja poklicnega zdravja in varnosti, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečevale učinkovitost svojega delovanja. OHSAS 18001 je mogoče vpeljati v vsako organizacijo, poslovnega ali drugačnega tipa. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne delovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij. Standard OHSAS 18001 je zasnovan tako, da ga je mogoče povezati z drugimi standardi, kot sta ISO 9001 in ISO 14001.

Koristi, ki izhajajo iz pridobitve certifikata OHSAS 18001, vključujejo:

  • izboljšanje varnostne kulture v organizaciji,
  • večja učinkovitost in manjšo izgubo proizvodnega časa,
  • izkazovanje skladnosti z zakonskimi predpisi,
  • povečanje ugleda z izpolnjevanjem zahtev poklicnega zdravja in varnosti,
  • na primeren način vzpostavljeno in dokazano zaščito zaposlenih, delovnih prostorov in lastnine.
BS OHSAS 18001