ISO 14001 – SMM

ISO 14001

EK.SMM – sistem ravnanja z okoljem na osnovi standarda ISO 14001:2004.

Opredeljuje načrtovanje in izvajanje programa okoljskih aktivnosti, ki zagotavlajo uporabo okoljsko ustreznih postopkov in izvajanje projektov v skladu z navedenim standardom, veljavno zakonodajo ter družbenimi pričakovanji.

ISO 14001