ISO 9001 – SMM

ISO 9001

QM.SMM – sistem zagotavljanja kakovosti na osnovi standarda ISO 9001:2008.

Opredeljuje metode dela (procese), usklajene z  domačo in mednarodno zakonodajo ter zahtevami družbenega okolja, ki zagotavljajo trajnostni razvoj  poslovnih procesov ter s tem kakovostno izvajanje projektov  in stalno izboljševanje.

ISO 9001