Obdelovalni sistemi – SMM

Obdelovalni sistemi

Izvajanje projektov vključuje:

  • MC – strojegradnjo
  • AT – avtomatizacijo
  • IS – informatiko
Inžinering - struktura

MC – STROJEGRADNJA (OSNOVA)

Zajema razdelavo projektov (Layout) in konstruiranje različnih modulov, ki so osnova različnih proizvodnih sistemov.

AT – AVTOMATIZACIJA – INFORMATIKA (POVEZUJE – OŽIVLJA)

Zajema elektrifikacijo in krmilje.

Sistemski pristop – modulni koncept, nivojska razdelitev in medsebojna povezava, je usmeritev, ki ji sledimo.

Projekte izvajamo z uporabo standardnih paketov svetovnih proizvajalcev in svojimi aplikacijami, ki jih prilagodimo optimalni rabi naročnikov na osnovi skupno izdelanih projektnih opisov in izbire opreme.

IS – INFORMACIJSKI SISTEMI (NADZOR – UPRAVLJANJE)

Avtomatizacijo proizvodne opreme nadgrajujemo z nadzornimi računalniškimi sistemi na osnovi PC računalnikov, povezanih v računalniške mreže na različnih nivojih, s katerimi nadziramo in krmilimo proces.

Za vodenje in dokumentiranje izvajanja projektov uporabljamo programsko opremo L’MIS, ki smo jo sami razvili in prilagodili enostavni ter učinkoviti uporabi.

Inžinering

Tehnologijo razvijamo in prilagajamo proizvodnim zahtevam v tesni sodelavi s partnerji ali uporabniki na osnovi ustreznih dogovorov. Tako smo prenovili in modernizirali različno proizvodno opremo, CNC obdelovalna orodja in sisteme, montažne linije, transportne sisteme itd.

KONTROLA

Načrtovane sisteme pred izvedbo modeliramo in optimiramo ter tako zagotovimo pričakovane rezultate. Kontroliramo lahko vse parametre, ki so pomembni za proizvodni proces. Rezultate lahko prikažemo v različnih numeričnih ali grafičnih oblikah.

MODELIRANJE

Testiranje pretočnosti proizvodnih sistemov in s tem preverjanje proizvodnih taktov in enakomernosti obremenitve

PROMODEL

Je simulacijsko orodje, ki omogoča računalniško postavitev proizvodnega sistema – toka materiala, njegovo pospešeno časovno testiranje ter s tem izbiro optimalne rešitve.